אירוע בריאות וספורט 11/2017

היה אירוע מצויין,
הדוכנים והנראות תאמו את ההכנה המוקדמת ועמדו בכל ציפיותינו.

אורן