יום בריאות וספורט 4/2015

תודה על שיתוף פעולה שהוביל להצלחה של יום בריאות מופלא.
תודה על הנכונות, על העזרה ועל העבודה.

סוזן
ראש מנהל משאבי אנוש וכוח אדם.