שבוע בריאות בארגון 2/2018

האירוע עמד בציפיות בצורה מושלמת !
צוות מנצח !

זאב